top of page

KVKK Aydınlatma Metni

1-GİRİŞ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla sigortamini.com olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

İşlenen veriler ve işlenme amaçları

2-Ne tür kişisel verilerinizi işliyoruz?

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası, kimlik, ehliyet fotokopisi ve benzer diğer belgeler.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Nüfus ve ehliyet gibi belgelerde bulunan bilgiler, verilen hizmet kapsamında sağlanan sigorta poliçesi bağlamında gerekli olabilecek, daha önceki sigortalılık durumuna ilişkin, mesleki durumuna ilişkin, sağlık durumuna ilişkin ve/veya sigortalanan değerlere ilişkin bilgiler.

İnternet verileri: Bilgisayarınızı İnternete bağlamak için kullanılan İnternet Protokolü (IP) adresini, giriş, e-posta adresi, şifre, bilgisayar ve bağlantı bilgilerini toplarız. Sayfa yanıt süreleri, belirli sayfalara olan ziyaretinizin uzunluğu, sayfa etkileşim bilgileri ve sayfadan ayrılmak için kullanılan yöntemler de dahil olmak üzere oturum bilgileri ölçmek ve toplamak için yazılım araçları kullanabiliriz. Ayrıca kişisel olarak tanınmanıza sebep olabilecek bilgiler (ad-soyad, e-posta, ve iletişim bilgileri de dahil); yorumlar, geri bildirimler, öneriler ve kişisel profiliniz gibi bilgilerinizi de toplarız.

3-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde sizlerden; elektronik ortamlardan aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin IP adreslerini, kullanıcı verilerini sınıflandırmak ve değerlendirmek, web sitesi analitiği ve iyileştirmeleri için ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacı ile web sitesinin özellik ve fonksiyonlarının nasıl kullanıldığını anlamak üzere, temel hak ve özgürlüklerinize ihlal etmemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki nedeni ile işliyoruz. Kullanıcılar tarafından yöneltilen talep ve önerilerin değerlendirmesi ile iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi amacıyla kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri işlenmektedir.

Web sitemiz Wix.com platformunda barındırılmaktadır. Wix.com bize hizmetlerimizi size sunmamıza imkân tanıyan bir online platformdur. Verileriniz, Wix.com'un veri depoları, veritabanları ve genel Wix.com uygulamaları aracılığıyla depolanabilir. Wix, verilerinizi bir güvenlik duvarı arkasındaki güvenli sunucularda depolar. Wix’in gizlilik politikası hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. (https://tr.wix.com/about/privacy) Büromuzun adresini kolay bulabilmeniz için web sitemiz içinde yerleşik Google haritalar kullanılmaktadır. Google Haritalar kullanıldığında veriler Google'a aktarılır ve Google sunucularında depolanır. Google Haritalar'ın size amaçlanan hizmeti sunabilmesi için sizinle ilgili girilen arama terimlerini, IP adresinizi ve ayrıca enlem ve boylam koordinatları gibi verileri kaydetmesi ve depolaması gerekir. Bunun yanında, rota planlayıcı işlevini kullanırsanız, girilen başlangıç adresi de kaydedilir. Ancak, bu veri depolama Google Haritalar internet sitesinde gerçekleşir. Sizi sadece bu konuda bilgilendirebiliriz, ancak etkileyemeyiz. Google Haritalar'ı internet sitemize entegre ettiğimiz için Google, tarayıcınızda çerezler kullanır ve bu çerez, kullanıcı davranışınızla ilgili verileri depolar. Google bu verileri öncelikle kendi hizmetlerini optimize etmek ve size kişiselleştirilmiş reklam sunmak için kullanır.

 

Sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere tabi olunan diğer tüm mevzuata uygun şekilde acentelik hizmetinin sunulması ve bu hizmet kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi; sigorta teklifinin oluşturulması, sigorta sözleşmelerinin kurulması, poliçelerin düzenlenmesi ve düzeltilmesi, poliçe yenilemelerinin yapılması, sigorta sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, sigorta tazminatınızın tahsil edilmesi gibi sigortacılık süreçlerinin yürütülmesi; ayrıca izin vermiş olmanız durumunda size uygun pazarlama ve kampanya hizmetlerinin sunulması ile size özgü sigorta ürünlerinin geliştirilmesi; sunduğumuz veya sunacağımız hizmetlere ilişkin olarak sizinle iletişime geçilmesi; ürün çalışmaları ile pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespitinin yapılması, Şirketimiz nezdinde işlem yapan kişiler ile ziyaretçilerin kimlik bilgilerinin tespiti ve kaydedilmesi; elektronik veya fiziki ortamda işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin oluşturulması; hizmet kalitesinin arttırılması, müşteri şikayet ve taleplerinin değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

4-İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara ile yurt içi veya yurt  dışında hizmet/destek/danışmanlık aldığımız iş ortakları ile paylaşılabilecektir. İnternet sitemizde wix platformu alt yapısı kullanılmakta olup, wix sunucularının yurtdışında olduğundan yukarıda belirtilen veriler yurt dışına aktarılmaktadır. Bu aydınlatma metnine ilişkin “ okudum ve anladım.” onay kutucuğunu işaretlemekle  belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin yurt dışındaki wix sunucularına ve belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız;

5-Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca bilgi@sigortamin.com adresine e-posta göndererek kullanabilirsiniz

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • KVKK’ da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6-AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni şirketimiz tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirketimiz, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Şirketimiz arafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metninin https://www.sigortamin.com/kvkkayd%C4%B1nlatma  adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

bottom of page